Nawigacja

Przedszkole w Lachowicach

Informacje dla rodziców

 

 

Drodzy Rodzice!

 

W dnu 6 grudnia w przedszkolu odbędzie się

spotkanie Przedszkolaków

ze Świętym Mikołajem

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!

 

   W dniu 29.11.2018r. odbędzie się w naszym przedszkolu

Bal Andrzejkowy oraz Dzień Pluszowego Misia.

Prosimy żeby dzieci w tym dniu ubrane były w kolorze żółtym

i zabrały swojego ulubionego Misia.

 

 

 

 

 

 

 

Nasze przedszkole otrzymało oczyszczacz powietrza, który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu
zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w
zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków
Programu LIFE Unii Europejskiej.

 

W dniach 13.09.2018r. i 14.09.2018r. w Przedszkolu w Lachowicach odbyły się zajęcia pt: Ale dym!

 

Najważniejsze cele zajęć:

 

  • Podniesienie świadomości dzieci na temat przyczyn powstawania smogu i jego wpływu na zdrowie człowieka
  • Kształtowanie właściwych postaw i zwiększenie wrażliwości na problemy środowiska a zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza i wody
  • Uwrażliwianie dzieci na potrzebę dbania o powietrze
  • Podniesienie świadomości dzieci na temat ważnej roli czystego powietrza w życiu człowieka
  • Stworzenie możliwości przekazu wartości ekologicznych
  • Wskazanie sposobów walki z zanieczyszczeniami atmosferycznymi
  • Rozbudzenie świadomości ekologicznej
  • Uświadomienie roli dziecka w działaniach na rzecz ochrony środowiska
  • Zapoznanie dzieci z budową oraz funkcją oczyszczacza powietrza.

 

Zajęcia edukacyjne przeprowadziły wychowawczynie poszczególnych grup przedszkolnych.