Nawigacja

Koncepcja pracy szkoły Historia szkoły Tradycje szkoły PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY Mocne strony pracy szkoły Model absolwenta Kierunki i cele rozwoju placówki do roku 2011/2015 Zarządzanie i organizacja Działalność wychowawcza szkoły Działalność dydaktyczna szkoły Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Szkolna Rada Rodziców Statut Szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Historia szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Lachowicach powstała w 1872 roku, lecz dopiero w 1925 otrzymała II stopień organizacyjny, a młodzież po ukończeniu klasy szóstej mogła kontynuować naukę w gimnazjum. Od tego czasu szkoła zaczęła się zaopatrywać w pomoce naukowe, narzędzia do prac ręcznych, sprzęt sportowy w postaci sanek i nart oraz książki do powstałej biblioteki szkolnej.

Szkoła bardzo ucierpiała podczas II Wojny Światowej. W okresie okupacji niemieckiej zabroniono nauczania języka polskiego, historii i geografii. Bibliotekę szkolną, mapy Polski, pomoce do nauki historii i geografii zostały przekazane, z polecenia władz niemieckich do Inspektoratu Szkolnego, a następnie oddane do papierni "na przemiał".

Po wyzwoleniu, od 1946 roku Szkła Podstawowa w Lachowicach zaczęła funkcjonować jako szkoła siedmioklasowa. Inspektorat Oświaty w Żywcu zaczął zaopatrywać szkołę w pomoce naukowe oraz książki do biblioteki szkolnej. Warunki lokalowe  były  bardzo trudne. Dopiero w 1965 roku tj. po przeniesieniu się szkoły do nowego budynku w Lachowicach Dolnych uległy radykalnej poprawie. Szkoła posiadała oprócz jasnych i przestronnych sal lekcyjnych pracownię techniczną, zaplecze kuchenne oraz boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę, plac do gier i zabaw. Od roku 1965 szkoła zaczęła funkcjonować jako szkoła ośmioklasowa.

            Obecnie szkoła Podstawowa w Lachowicach wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lachowicach. Od roku 2005 siedzibą szkoły jest budynek po byłym gimnazjum  . Od tego momentu dołożono wszelkich starań by jak najlepiej zaadaptować budynek szkolny dla potrzeb uczniów szkoły podstawowej. W wyniku reorganizacji placówek oświatowych.

            W siedzibie szkoły poczyniono liczne remonty i prace mające na celu modernizację placówki:

- dokonano prac osuszających teren szkoły,

- wykonano elewację zewnętrzną budynku,

- wymieniono drzwi wejściowe do placówki,

- szkołę w całości odmalowano i usunięto wszelkie ubytki w tynkach wewnętrznych,

- dokonano odnowienia starych parkietów w klasach,

- wymieniono piec centralnego ogrzewania,

- częściowo wymieniono grzejniki w budynku szkoły oraz założono wymagane obudowy na grzejniki,

- w klasach rozebrano stare kaflowe piece,

- dokonano prac remontowych  instalacji elektrycznej związanych z przygotowaniem pracowni komputerowej ICIM i Biblioteki Multimedialnej,

- wyposażono szkołę w sieć komputerów,

- szkoła przystąpiła do Programu Radosna Szkoła,

- szkołę zgłasza się do różnych programów doskonalących pracę placówki,

- w roku szkolnym 2010/2011 szkołę zgłoszono do programu „Indywidualizacja nauczania” którego początek realizacji przewiduje się na wrzesień 2012 roku,

- szkoła została sukcesywnie wyposażona w nowe meble i pomoce dydaktyczne.

 

            Obecnie zajęcia lekcyjne prowadzone są w 6 salach odpowiadających 6 oddziałom klasowym. W szkole znajdują się też pomieszczenia: świetlica szkolna, zastępcza sala gimnastyczna, biblioteka szkolna, a co najważniejsze pracownia komputerowa.

Warunki lokalowe szkoły są skromne, dlatego nauczyciele z tym większą starannością angażują uczniów do utrzymania ładu i porządku w otoczeniu szkolnym.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach
    Lachowice 392
    34-232 Lachowice
    woj. małopolskie
  • (033) 874-8217
    fax (033) 874-8217

Galeria zdjęć